Elias Hj Idris
Istilah Tashkeel

a)  Penjelasan Mufti

Istilah, 'Tashkeel' (yang biasa digunakan dalam Jamaah Tabligh), bermaksud menyeru orang ramai kaum Muslimin untuk memberi masa mereka, untuk keluar ke jalan Allah bagi tujuan pengislahan diri dan membuat kerja dakwah dan tabligh dalam jangkamasa tertentu, seperti 3 hari, 10 hari, 15 hari, 40 hari, 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun dsbnya. Jangkamasa tersebut bukan satu kemestian, tetapi ia hanya dianjurkan seperti mana seseorang yang mengikuti kursus kecemasan (first aid), misalnya, dianjurkan untuk mengikuti kursus praktikal selama sebulan. Walaupun tidak bermakna yang dia terus akan jadi doktor pakar, sekurang-kurangnya dia tahu apa yang perlu dia lakukan semasa kecemasan.

Begitu juga, seseorang yang keluar ke jalan Allah selama 3 hari, atau 40 hari, atau 4 bulan dsbnya, bukan bermakna dia telah menjadi seorang yang ahli atau pakar dalam syari’ah, tetapi sekurang-kurangnya dia tahu kehendak-kehendak asas dalam syari’ah. Lebih lama masa yang dia berikan untuk keluar ke jalan Allah, maka lebih banyak dia akan belajar dan menyempurnakan dirinya sebagai seorang mukmin. Jangkamasa keluar tersebut bukanlah kriteria yang diwajibkan mengikut syari’ah..

Dan Allah Maha Mengetahui.

(Mufti Ebrahim Desai, FATWA DEPT, Jawapan No. 2611)
Oleh Mufti Ebrahim Desai, Darul Ifta, Madrasah In'aamiyyah, Camperdown, South Africa.b)  Tulisan Sheikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy

Persoalannya ada orang berkata:
Orang-orang Tabligh membuat bida’ah berupa keluar di jalan Allah secara berjemaah dan membatasi masa keluar 3 hari, 40 hari dan 4 bulan.

Kami katakan: Sesungguhnya keluar untuk memperbaiki diri adalah seperti keluar untuk menuntut ilmu dan hidayah. Juga seperti keluar untuk mendakwah manusia kepada Allah dan mengajar mereka hal-hal yang bermenafaat di dunia dan akhirat. Semuanya itu adalah keluar di jalan Allah, apabila dilandasi niat yang benar dan untuk mengapai redha Allah Ta’ala, bukan untuk memperolehi harta dan penghormatan atau untuk hiburan, permainan dan kebatilan. Adalah termasuk kelakuan bodoh atau pura-pura bodoh apabila ada orang yang mengingkari keluarnya Jemaah Tabligh untuk kepentingan hidayah bagi manusia, mengajar mereka, memperbaiki diri mereka dan mendidik rohani mereka. Padahal Rasulullah saw bersabda, “Satu petang atau satu pagi keluar di jalan Allah, lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya".

Sabda Rasulullah saw, “Barangsaiapa mendatangi masjid ini, semata-mata untuk kebaikan yang ia ajarkan atau ia pelajari, laksana mujahid fi sabilillah.”

Dan banyak lagi hadith sahih dan hassan yang mengajarkan dan memberi semangat untuk keluar di jalan Allah. Alangkah ajaibnya perkataan mereka bahawa keluarnya Jemaah Tabligh adalah bida’ah! Dan lebih ajaib lagi mereka berhujah terhadap “keluar fi sabilillah secara berjemaah adalah bida’ah” dengan jangkaan mereka bahawa Rasulullah saw mengirimkan Mu'az r.a. ke Yaman secara bersendirian sahaja dan tidak berjemaah. Mereka lupa atau tidak tahu bahawa Rasulullah saw tidak mengirimkan Mu'az r.a. sendirian, tetapi mengirimkan Abu Musa Al Asy’ary r.a. bersamanya.

Baginda saw bersabda kepada keduanya, “Gembirakanlah mereka dan jangan kalian buat mereka lari. Mudahkan mereka dan jangan kalian persulit. Bertolong-tolonglah kalian dan jangan berselisih.” Baginda juga mengirimkan Ali bin Abi Talib dan Khalid bin Sa’id bin al Ash r.a. Bersama mereka baginda saw mengirimkan rombongan yang besar untuk dakwah, ta’leem dan memutuskan perkara di antara manusia.

Tentang pembatasan masa keluar yang mereka katakana sebagai bida'ah, adalah peraturan dakwah sebagaimana peraturan sekolah dan universiti yang mengenal batasan masa belajar dan kerihatan, untuk menyiapkan bekal dan perbelanjaan selama masa keluar. Apakah dengan demikian, orang-orang tabligh dianggap membuat bida’ah kerena mereka mengatur hari-hari untuk kepentingan dan khuruj fi sabilillah (keluar di jalan Allah)? Subhanallah!

Mereka yang mengatakan demikian seperti yang dikatakan di dalam syair “Pandangan ridho/senang selalu tumpul terhadap setiap aib, sedang pandangan benci selalu membongkar keburukan.”

Apakah yang menyebabkan kemarahan kalian, wahai hamba-hamba Allah!?

Seorang hamba Allah, mendakwah manusia pada Allah Ta’ala, kemudian dia mendapat keredhaan untuk diri dan saudara-saudaranya yang dia dakwahkan. Jiwa mereka menjadi suci, hati mereka menjadi bersih dan akhlak mereka menjadi mulia disebabkan mereka selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan melakukan amal-amal yang soleh.

Apakah yang menyebabkan kalian marah, wahai hamba-hamba Allah? Semoga Allah sentiasa menjaga kita. Kami tidak dapat mengatakan bahawa dalam Jemaah Tabligh ada sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghalang manusia dari jalan Allah. Alhamdulillah.


Ditulis oleh Sheikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy
Guru Besar di Masjid Nabawi dan Universiti Madinah Al-Munawarrah

* Dipetik dari buku “Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jemaah Tabligh"

Ulasan:  Tabligh memang tidak salah - ia bermaksud menyampaikan. Apa yang dipersoalkan ialah tentang hal-hal khurafat, tahyul dan dongeng yang terdapat dalam pembawaan gerakan tabligh seperti dalam tajuk "Kebatilan Jama'ah Tabligh" itu. Kemudian dalam hal pengisian ilmu juga tidak dititik-beratkan.
Elias Hj Idris
Di Magetan tepatnya di Ponpes Al Fatah, Temboro Kecamatan Keras adalah tempat berkumpulnya jamaah tabligh. Kiyai pondok pesantren al fatah saat ini adalah KH Uzairon. Wapres Yusuf Kalla saat masih menjadi cawapres pernah mengunjungi ponpes ini pada 8 Agustus 2004 yang saat itu dihadiri 20,000 orang. Setelah pertemuan besar tersebut menurut penanggung jawab Istiqbal dan pelaksaan harian Ponpes Ustadz Mohammad Salim sebanyak 2,000 rombongan peserta jama’ah tabligh akan dikirim ke semua pelosok Indonesia mulai dari Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.. Masing-masing rombongan terdiri atas 7 hingga 12 orang. Jamaah yang non politik ini juga pernah diterima Wapres pada awal Juli 2006 dengan dipimpin Cecep Firdaus. Pada 8 Agustus 2008 juga ada pertemuan Tabligh d Tangerang yang dihadiri dari luar negeri.
Pertemuan dengan Dr Yusuf Kalla

Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di Kebon Jeruk yang persertanya juga datang dari dalam negeri seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain serta luar negeri dari India, Pakistan, Malaysia dan Thailand. Adapun Ahli Syura untuk Indonesia yang terdiri dari tujuh orang: H Ahmad Zulfaqar, H Cecep Firdaus, Muhammad Muslihuddin, Dr AA Noor, Syamsuddin Abdullah, Ir. Aminuddin Noor, dan M Sani Ilyas. Pemimpi JT Surabaya Amin mengaku pernah 7 kali keliling dunia (1995 ke Eropa, 1996 ke Australia, 1997 ke Afrika, dan ke beberapa negara di Asia).


Tentang Khuruj

Jama’ah tabligh atau khuruj atau karkun awalnya dilakukan selama tiga hari, tujuh hari, satu bulan, emat puluh hari dan empat bulan dengan melakukan da’wah ilallah, ta’lim wa ta’lum, dzikir wal ibadah, dan khidmat Asumsinya ialah, bahwa dalam waktu 30 hari bekerja mencari dunia, 3 hari bagi jamaah ini dikhususkan hanya untuk ALLAH sahaja, kadang juga 7 hari, kadang juga 40 hari dalam 1 tahun bahkan lebih.

Berdasarkan tempat berdakwah terbagi menjadi dua, yaitu intiqoli dan maqomi. Intiqoli yaitu dakwah keluar di tempat orang lain dengan masa tertentu. Orang di sekitar tempat tersebut diharapkan akan memberi bantuan untuk kerja dakwah sehingga terjalin kerjasama antara pendatang dengan orang setempat, ibarat jalinan sahabat muhajirin dan anshor di Madinah. Sedangkan maqomi adalah dakwah di tempatnya masing-masing. Setiap tabligi dianjurkan untuk meluangkan beberapa jam setiap harinya untuk bersilaturahmi dengan orang-orang di sekitar tempatnya masing-masing untuk mendakwahkan agama. Istilah lainnya membagi dakwah infirodi (dakwah individu) dan Ijtima’I (dakwah berjamaah). Pada malam ijtima’ diadakan bayan (majelis penerangan untuk menerangkan maksud serta tujuan dakwah dan tabligh) oleh petugas bayan (mubayin).
Elias Hj Idris
Kritikan pemahaman Jemaah Tabligh dan kitab 'Tablighi Nishab'
Oleh: Abu Salma al-Atsari

SEJARAH RINGKAS

Jama’ah Tabligh didirikan oleh Syaikh Maulana Ilyas bin Syaikh Muhammad Ismail Al-Kandahlawi Al-Hanafi –Rahimahullah di kota Sahar Nufur, India. Beliau dilahirkan tahun 1303H di lingkungan keluarga yang mengikuti tariqat Al-Jitsytiyyah ash-Shufiyyah. Beliau orang yang hafidz dan menimba ilmu di Madrasah Diyuband setelah diba’iat oleh guru besar tariqat, Syaikh Rasyid Ahmad Al-Katskuhi.

Pusat perkembangan jama’ah tabligh adalah di India, tepatnya perkampungan Nidzammudin, Delhi. Mereka memiliki masjid sebagai pusat tabligh yang dikeliliingi oleh 4 kuburan para wali. Mereka terkesan sangat untuk mengagungkan masjid tersebut dan menganggapnya suci dengan adanya kuburan tersebut. Dakwah jama’ah tabligh menyebar hingga ke Pakistan, Bangladesh dan negara-negara asia timur dan menyebar hingga ke seluruh dunia. Tujuan dakwah mereka adalah membina ummat Islam dengan konsep khuruj/jaulah[1] yang lebih menekankan kepada aspek pembinaan suluk/akhlak, ibadah-ibadah tertentu seperti zikir, zuhud, dan sabar[2].

Nota kaki;
[1] keluar wilayah untuk berdakwah dengan jumlah waktu yang telah ditentukan seperti 4 bulan, 40 hari, seminggu, dsb.
[2] baca ‘Jama’ah Tabligh’ karya M. Aslam Al-Bakistani –  mantan tokoh Jama’ah tabligh yang ruju’/taubat dari manhaj tablighi.

Ijtima' tabligh sedunia, India

AQIDAH JAMA'AH TABLIGH

Jama’ah tabligh bermanhaj sufi dalam masalah aqidah. Tasawwuf sangatlah mendominasi anggota-anggota jama’ah di mana mereka cukup bersemangat dalam ibadah dan zikir, melatih diri dengan sedikit makan dan minum, tidur dan berbicara. Mereka juga mencurahkan perhatian besar terhadap mimpi dan takwilnya.

Aqidah mereka menurut pandangan ahlus sunnah wal jama’ah adalah rosak dan khatir, sesat dan menyesatkan. Aqidah jama’ah tabligh bercampur-baur dengan syirik, khurafat, bid’ah, wihdatul wujud dan hulul [3]. Mereka berkeyakinan akan adanya mukasyafah [4], wali-wali aqhtab [5], dan mereka membenarkan ucapan-ucapan syatahat [6]. Mereka juga menghidupkan dan mengajarkan bid’ah-bid’ah syirkiyyat seperti tabaruk [7], tawassul terhadap makhluk, terhadap kuburan-kuburan nabi serta wali, dan syirik-syirik yang nyata lainnya. Mereka juga menghidupkan bid’ah-bid’ah mawalid dengan membaca qashidah burdah yang penuh dengan syirik dan bid’ah.[8] itu.

Nota kaki;
[3] akan datang keterangannya mengenai kesesatan aqidah jama’ah tabligh ini.
[4] tersingkapnya tabir ghaib sehingga manusia dapat mengetahui yang ghaib dan ini merupakan aqidah shufi yang rusak
[5] keyakinan adanya wali-wali kutub yang memiliki kemampuan mempengaruhi kahidupan makhluk –ini termasuk kesyirikan yang nyata
[6] (ucapan-ucapan yang keluar dari orang-orang shufiyah ketika akal mereka hilang dan mereka menganggap mereka (orang-orang shufiyah ini, peny.) dalam maqam yang paling tinggi dan ucapannya hampir seperti wahyu –Wallahul musta’an)
[7] mencari berkah baik di kuburan ataupun di tempat-tempat yang dikeramatkan dan ini termasuk kesyirikan yang nyata
[8] Baca kitab mereka yang berjudul Bahjatul qulub karya Muhammad Iqbal, salah seorang tokoh jama’ah tabligh, buku ini penuh dengan keanehan-keanehan, kesyirikan dan kebid’ahan yang sesat lagi menyesatkan.

Himpunan tabligh sedunia di Nilai, Malaysia

KHURUJ: CARA DAKWAH YANG BID’AH

Mereka begitu mencintai corak dakwah yang dinamakan khuruj ini, bahkan seolah-olah khuruj ini termasuk dalam bahagian yang tidak terpisah dari syariat Islam yang murni dan suci ini. Mereka telah mengotori manhaj dakwah nabi dengan memasukkan apa-apa yang bukan datang darinya. Mereka begitu mengagung-agungkan cara ini, sehinggakan jika ada di antara jama’ah yang disuruh memilih antara khuruj dan haji, maka mereka lebih rela memilih dan menyatakan keutamaan khuruj; sambil berhelah menyatakan, jika kita berhaji maka pahal dan kebaikannya adalah untuk kita sendiri sahaja. Namun jika kita melaksanakan khuruj maka pahala dan kebaikannya selain untuk diri kita, ia juga untuk manusia lainnya.

Bahkan mereka lebih memuliakan khuruj jika hendak dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, sebab menurut mereka khuruj itulah jihad fi sabilillah. Mereka berdalil tentang disyariatkan khuruj ini dengan mimpi pendiri jama’ah tabligh, yakni Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yang bermimpi tentang tafsir Al-Qur’an Surat Ali Imran 110 yang berbunyi;

 “Kuntum khoiru ummatin UKHRIJAT linnasi …” mereka menafsirkan kata 'ukhrijat' dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan (siahah).

Benarlah bahawa ia tafsiran yang batil menyalahi hampir seluruh kitab tafsir ulama’ salaf dan khalaf. Malah mereka pun ketika khuruj dan berdakwah kepada ummat tanpa disertai oleh ilmu dan bashirah (hujjah yang nyata dan jelas). Mereka mengajak kaum muslimin untuk menegakkan solat namun mereka tidak mahu membahas permasalahan solat secara mendalam beserta hujjah dan dalilnya. Mereka tidak tahu bagaimana sifat solat rasulullah yang benar itu? Mereka hanya mengajak untuk mencontohi Rasulullah, sedangkan mereka tidak mengetahui sunnah-sunnah dan hadits Rasulullah. Sebaliknya, mereka pun tidak peduli entah apa yang mereka gunakan itu hadits dhaif atau maudhu’. Apa yang penting bagi mereka ia tetap sebuah hadis! 

Mereka telah menetapkan sesuatu syariat yang seharusnya menjadi hak Allah dan rasul-Nya. Mereka mengkhususkan bilangan jumlah hari dalam dakwah (dibaca: khuruj) secara tertentu tanpa ada keterangannya dari Rasulullah. Mereka menentukan bilangan hari dalam khuruj dengan bilangan yang tidak ada dasarnya sama sekali dari sunnah. Mereka menentukan bilangan hari khuruj selama 6 bulan, 3 bulan, 40 hari, 20 hari, 7 hari lalu seminggu. Suatu pengkhususan yang tidak berasas dan mendasar ke dalam manhaj dakwah Rasulullah saw.

Mereka begitu terdorong dan bersemangat mengikuti hadits Rasulullah yang menyatakan: “Balligu ‘anni walau aayah…” (Sampaikan dariku walau satu ayat…). Namun mereka melupakan kata ‘annii (dariku, yakni dari Rasulullah), yang seharusnya mereka menyampaikan ayat yang telah benar-benar nyata dari baginda. Mereka juga lupa akan ayat Allah yang berbunyi : “Katakanlah (wahai Muhammad): Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakmu kepada Allah atas bashiroh (hujjah yang nyata)”  -  surah Yusuf: 108.

Di mana mereka seharusnya menyeru kepada Islam di atas hujjah yang nyata!

Khuruj yang dilakukan jama’ah tabligh yang mereka tentukan jumlah hari yang pada hakikatnya tidak pernah menjadi amalan generasi para salaf dan khalaf. Apa yang menghairankan adalah mereka keluar untuk tabligh (menyampaikan Islam) namun mereka mengakui bahwa mereka tidak layak untuk tabligh dan bukan ahlinya pula.

Tabligh seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu yang mendasar seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Baginda telah mengutuskan delegasinya yang terdiri dari para sahabat alim yang mengajarkan Islam kepada ummatnya. Baginda mengutuskan Ali bin Abi Thalib, Mu’adz bin Jabal, dan selainnya seorang diri, tidak pernah beliau mengutus serombongan sahabat lain untuk menyertai individu-individu utusan rasul tersebut.

Oleh sebab itu kami menasihati jama’ah tabligh untuk lebih memperdalami ilmu agama ini. Mengenai ucapan mereka dari kalangan Jama’ah Tabligh yang menyatakan; “Lihatlah para sahabat, mereka berasal dari Mekah, ada yang berasal dari Madinah. Namun kuburan-kuburan mereka tersebar, ada yang dikuburkan di negeri Bukhara, di negeri Samarkhand, dalam negeri Andalusia…” maka sungguh mereka salah meletakkan ucapan yang menqiaskan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu sebagai khuruj ala tablighi. Namun adalah mereka, para sahabat –Ridhwanullah ‘alaihim ajma’in- mereka keluar adalah dalam rangka jihad fi sabilillah.


Anggota tabligh!

KEANEHAN KITAB TABLIGHI NISHAB/ FADHAILUL ‘AMAL

Sungguh, mereka benar-benar telah menjadikan 2 kitab tulisan tokoh mereka yakni Tablighi Nishab[9] yang ditulis oleh Maulana Zakaria al-Kandahlawy dan Hayatus-Shahabah yang ditulis oleh Maulana Yusuf al-Kandahlawy, sebagaimana 2 kitab syaikhani[10]. Padahal 2 kitab yang mereka jadikan rujukan utama, yang sentiasa mereka baca di setiap waktu, yang mereka cintai, yang selalu mereka bawa ke mana-mana itu adalah kitab yang sesat lagi menyesatkan. Di dalamnya bercampur di antara hadits shahih dengan hadits dhaif, maudhu’, dan laa ashla lahu, yang di dalamnya terkumpul bid’ah, syirik, khurafat, dongeng, mitos, dan kesesatan lainnya[11].

Nota kaki;
[9] Atau dikenal dengan Fadhailul ‘amal. Nama fadhailul ‘amal ini diambil sebagai usaha pentalbisan dengan mengangkat kebolehan penggunaan hujjah hadits dhaif dalam fadhilah ‘amal (amalan fadhilah). Namun mereka melupakan syarat-syarat bolehnya hadits dhoif digunakan sebagai fadhilah amal, lebih jauh lagi kitab ini bukan hanya mengangkat hadits dhoif sahaja, tetapi juga segala yang maudhu’, hikayat, dan segala dongeng-dongeng palsu.
[10] iaitu Bukhari Muslim, wallahu a’lam.
[11] Akan menyusul contoh-contohnya dalam risalah ini.

Namun, begitu taqlidnya mereka, begitu husnudh-dhon sehingga mereka biarkan kesesatan itu tetap ada di dalam kitab. Malah mereka tidak redha dan tidak rela kitab mereka itu dibersihkan dari kesesatan ini. Mereka tetap mahukan kitab itu seperti apa yang ada padanya sebagaimana asal ditulis oleh penulisnya. Mereka tidak sedar bahawa penulis kedua-dua kitab itu bukan ma’sum, namun mereka tetap tidak mengindahkannya. Mungkin mereka menganggap seolah-olah penulis dua kitab itu bagaikan wali yang ma’sum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Amin. 

Sungguh, telah banyak para ulama’ pencinta kebenaran yang membetulkan kitab-kitab semacam ini. Mereka telah berusaha membuang dan membersihkan agama dari kotoran, yang berusaha memelihara kemurnian agama ini, yang berusaha memerangi para ahli bid’ah dan kebid’ahannya. Namun, usaha mereka itu tidaklah mendapatkan tempat bagi orang-orang yang cinta akan kesesatan dan bid’ah.

Di antara kesesatan kitab itu adalah;

Tablighi Nishab mencampurkan hadits-hadits maudhu' dan dhoif

1. Dalam Fadha’iludz Dzikir, hal. 96

Diriwayatkan dari Umar, Rasulullah saw bersabda: “Manakala nabi Adam ‘alahi salam melakukan perbuatan dosa, ia mengetengadahkan kepala ke langit seraya berkata : ‘Ya Rabb, aku memohon kepada-Mu dengan keagungan Muhammad, ampunilah dosaku.’ Maka Allah menurunkan wahyu dari ‘arsy. Lalu Adam berkata: ‘Maha suci nama-Mu, tatkala Kau menciptaku, aku mengetengadahkan kepalaku ke arah arsy, ternyata tertulis padanya, Laa Ilaaha Illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa tak seorangpun yang lebih mulia martabatnya di sisi-Mu daripada orang yang telah engkau jadikan beriringan dengan nama-Mu.’ Lalu Allah berfirman kepada Adam: "Wahai Adam, sesunggunya Muhammad itu nabi terakhir dan termasuk anak cucumu, seandainya Muhammad tidak diciptakan maka Aku tidak menciptamu.” (Tablighi Nishab, bab Fadhailudz Dzikir, hal 96.)

Keterangan: Hadits di atas adalah hadits maudhu’ dalam Al-Maudhu’at Al-Kabir. Perawi-perawi dalam hadits di atas majhul (tidak dikenali).

2. Dalam Fadha’iludz Dzikir, hal. 109-110

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah: ‘Barangsiapa menziarahi kuburanku, maka wajib atasnya syafatku.’ (Tablighi Nishab, Bab Fadha’iludz Dzikir, hal. 109-110)

Keterangan: Hadits di atas hadits maudhu’, lihat Dhaiful Jami’ no 5618.

3. Dalam Fadha’ilul Haj, hal. 101

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang menziarahiku setelah wafat maka ia laksana menziarahiku sewaktu aku hidup.” Berkata penulis: Diriwayatkan oleh Imam Thabrani, Daruquthni dan Baihaqi. Baihaqi menyatakan Hadits ini dhaif dalam Al Ittihaf. Berdasarkan riwayat Imam Baihaqi dalam Al-Misyqat disebutkan, “Siapa yang melakukan haji dan menziarahi kuburanku, maka ia seperti menziarahiku sewaktu aku hidup.” Berkata penulis: Al-Muwaffiq dalam Al-Mughni menjadikan hadits ini sebagai dalil terhadap keutamaan ziarah ke makam nabi. (Tablighi Nishab, bab Fadha’ilul Haj, hal 101)

Keterangan: Hadits di atas maudhu’ dalam Dha’iful Jami’ no 5563

Inilah sekelumit di antara kandungan hadits-hadits maudhu’ dalam Tablighi Nishab, yang masih sangat banyak lagi di dalamnya yang harus dibersihkan dan dibuang jauh-jauh. Rasulullah saw bersabda dalam haditsnya yang mutawattir: “Barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja maka persiapkan duduknya di atas neraka”, termasuk berdusta atas nama nabi yakni menyampaikan kepada ummat apa-apa yang bukan dari beliau namun disandarkan terhadap beliau. Ia termasuk menyampaikan atau menggunakan hadits maudhu’, dan telah sepakat ummat ini bahwa hadits maudhu’ tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil.

Tablighi Nishab berisi khurafat, hikayat dan dongeng

Muhammad Zakaria al-Kandahlawy – semoga Allah mengampuninya- di dalam bukunya Tablighi Nishab telah merangkumkan khurafat, bid’ah, mitos dan hikayat-hikayat yang memekakkan telinga dan jauh dari khudrat dan tidak bisa dibenarkan oleh akal yang sehat. Rujukan yang dipegangnya tidak dapat dipercayai dan dia menukil dari pengarang yang tidak mendapatkan legitimasi para ulama’.

Di antara kisah-kisah tersebut adalah;

1. Dalam Fadhailul Haj, hal 137-138, akhir bab IX, hikayat ke-13 Dinukil dari As-Suyuthi dalam kitab Al-Hawi bahawa Sa’id Ahmad Ar-Rifa’I berziarah ke makam Nabi setelah haji pada tahun 555H. Dia melagukan dua bait syair sebagai berikut;

Dalam hal yang jauh, ruhku kulepaskan….
Bumi menerima dariku, kerana ia wakilku…
Inilah kerajaan khayalan yang aku hadiri…
Maka ulurkan tangan kananmu agar terengkuh oleh bibirku…

Lalu tangan Nabi saw yang diberkati itu keluar dari makamnya yang mulia dan Ar-Rifa’i pun mencium tangan baginda.

Penulisnya menambahkan dalam kitab Al-Bunyan Al-Masyid, “...ada 90 ribu orang yang menyaksikan hal itu. Mereka adalah peziarah makam Nabi. Di antara peziarah itu adalah Syaikh Abdul Qodir al-Jailani.” (Tablighi Anishab, bab Fadhailul Haj, hal 137-138, akhir bab IX, hikayat 13)

2. Dalam Fadha’ilul Haj, hal 133

Syaikh Abu Khair Al-Aqtha’ berkata, “Aku merasa lapar kerana selama 5 hari aku belum makan. Lalu aku berziarah dan ketiduran setelah aku membaca salawat kepada Nabi di sisi makamnya. Aku bermimpi Nabi saw datang bersama Syaikhani dan Ali r.a. Kemudian baginda memberi aku sepotong roti. Aku makan roti itu setengahnya, ketika aku terbangun, aku melihat setengah roti sisanya masih ada di tanganku.” (Tablighi Nishab, bab Fadha’ilul Haj, hal 133)

3. Dalam Fadahilul hajj, hal 141

Syaikh Syamsuddin, ketua Khadamul haram An-Nabawi berkata: “Satu jama’ah dari Aleppo menyuap gabenor Madinnah agar mereka diizinkan membongkar makam Syaikhani dan mengambil jasad keduanya. Maka ketika itu datanglah 40 orang lelaki membawa cangkul pada malam harinya. Keempat puluh orang itu iba-tiba saja hilang ditelan bumi. Setelah itu gabenor Madinah berkata, ‘Janganlah kau sebarkan hal ini, atau aku akan memenggal kepalamu.” (Tablighi Nishab, bab Fadha’ilul Haj, hal 141)

4. Dalam Fadha’ilul Haj, hal 87

Syaikh Zakaria berkata, “Dinukil dari beberapa syaikh, bahawa seorang syaikh yang tinggal di negeri Khurasan lebih dekat ke Ka’bah kerana dia selalu bersentuhan dengan Ka’bah jika dibandingkan dengan orang-orang yang selalu bertawaf di Ka’bah. Bahkan terkadang Ka’bah itu datang mengunjunginya.” (Tablighi Nishab, bab Fadha’ilul Haj, hal 87)

5. Dalam Fadhailush Shadaqah, hal. 588.

Ada dikisahkan: Syaikh Zakaria mengerjakan solat sebanyak 1000 raka’at dengan berdiri. Apabila dia merasa lelah, maka dia sholat dengan duduk sebanyak 1000 raka’at. (Tablighi Nishab, bab Fadha’ilush Shadaqah, hal 588)

6. Dalam Fadha’ilul Qur’an, hal. 15.

Ada diceritakan bahawa: Ibnu Katib mengkhatamkan Al-Qur’an setiap hari sebanyak 8 kali.

7. Dalam Fadhailul Haj, hal. 218.

Ada diceritakan bahawa: Nabi Khidr mengerjakan solat subuh di Mekah dan duduk di rukun syami sampai terbit matahari, kemudian solat zuhur di Madinah, solat asar di Baitul Maqdis dan solat Maghrib dan Isya’ di Al-Iskandari.

8. Dalam Fadha’ilush Shadaqah hal. 588.

Ada diceritakan bahawa: Abu Muhammad Al Jurairi melaksanaknan I’tikaf di Mekah selama setahun penuh, tidak tidur tidak pula bersandar di dinding atau tiang.

9. Dalam Fadhailul Hajj, hal 135

Seseorang bertanya kepada Nabi Khidr, “Apakah kamu melihat seseorang yang lebih mulia daripada dirimu?” Maka menjawab Nabi Khidir, “Pada suatu ketika aku berada di dalam masjid Muhammad (di Madinah). Pada waktu itu Imam Abdurrazaq sedang mengajari jama’ah tentang hadits Nabi, maka aku melihat seorang pemuda duduk sendiri di pojok masjid sambil meletakkan kepalanya di atas kedua lututnya. Aku bertanya padanya, ‘Mengapa kau tidak mengikuti majlis Abdurrazaq dan mendengarkan hadits-hadits Nabawi’. Dia menjawab, ‘Di sana jama’ah mendengarkan pengajian dari Abdurrarzaq, namun di sini ada seorang sendirian mendengarkan pelajaran Abdurrazaq tanpa ada orang lain.’ Kemudian Nabi Khidr berkata, ‘Jika benar demikian maka katakanlah siapakah aku ini?’ Dia menjawab ‘Kamu adalah nabi Khidr’. Nabi Khidr berkata. ‘...dengan demikian aku mengetahui bahawa ada sebahagian wali Allah yang tidak aku ketahui disebabkan ketinggian darjatnya.” (Tablighi Nishab, bab Fadha’ilul Hajj, hal 135)

Banyak lagi hikayat lainnya di samping dongeng di atas, yang berselerak di dalamnya mitos, kebatilan, khurafat dan bid’ah. Apakah gerangan yang diinginkan oleh pengarang buku tersebut dengan memuatkan segala malapetaka itu? Bagaimana mungkin Jama’ah Tabligh menerima sesuatu yang rasanya pahit ini? Bagaimanakah sikap ulama’ mereka terhadap bahaya sufistik ini?

Apakah ada yang bisa menjawab? Hanya Allah lah tempat mengadu!

Kenyataan ulama-ulama sunnah tentang Jama'ah Tabligh

Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashrudin Al-Albani –Rahimahullah- dalam fatwa Al-Imarotiyah hal. 30 ketika ditanya tentang jama’ah tabligh, beliau memberikan jawaban:

“Dakwah Jama’ah Tabligh adalah sufi masa kini (shufiyyah ashriyyah) yang tidak berpijak kepada kitabullah dan sunnah Rasul-Nya…”

• Fatwa terakhir Samahatusy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim ‘alu Syaikh –Rahimahullah- :

“Saya jelaskan bahwa jam’iyyah ini (jama’ah tabligh, peny.) adalah jam’iyah yang tidak ada kebaikan padanya. Sebab itu jam’iyah ini adalah bid’ah lagi sesat menyesatkan.” (fatwa Syaikh Ibrahim, hal. 405 tanggal 29/1/82 H)

• Fatwa terakhir Al-Allamah Samahatusy-Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baaz –Rahimahullah-,

Ketika beliau ditanya mengenai jama’ah tabligh, lalumenjawab: “…Jama’ah Tabligh dari India yang sudah dikenal ini terdapat khurafat, bid’ah dan syirik pada mereka…” (fatwa terakhir Syaikh bin Bazz dikutip dari kaset Ta’qib Samahatusy-Syaikh Abdul Aziz bin Bazz ‘ala Nadwah.)

• Syaikh Hammud bin Abdullah At-Tuwaijiri –Rahimahullah- ketika ditanya tentang jama’ah tabligh, beliau menjawab secara terperinci dalam Al-Qoul Al-Baligh fi ar-Roddi ‘ala jama’atit tabligh yang intinya adalah:

“Saya katakan bahawa jama’ah tabligh itu kelompok yang sesat lagi bid’ah. Mereka tidaklah mengikuti jalan yang telah ditempuh Rasulullah dan sahabatnya, juga para tabi’in. Akan tetapi mereka mengikuti cara sufiyyah yang bid’ah…”

• Syaikh Ali Hasan ketika ditanya mengenai kebaikan jama’ah tabligh kerana banyaknya pemuda yang masuk Islam melalui dakwah mereka, dia menjawab:

“Perkataan itu benar namun kurang! Benar jama’ah tabligh menda’wahi banyak manusia dimana menghasilkan orang yang dahulunya berandalan sekarang bertaubat, tetapi sebagaimana pendapat ulama’, bahwasanya hidayah itu ada dua, yakni hidayah ‘ila thariq (ke jalan) dan hidayah fi thariq (di jalan). Ya... memang jama’ah tabligh ini mendakwahi manusia ‘ila thariq, tapi mereka tidak berdakwah fi thariq. Bagaimana tidak, aqidah mereka saja hancur! Mereka mengatakan dalam kitab mereka yang masyhur Tablighi Nishab yang penuh dengan khurafat serta penyimpangan-penyimpangan…” (kaset muhadharah Syaikh Ali berjudul Manhaj as-Salaf).

• Fatwa Lajnah Al-fatawa fi idaratil Buhuts al-ilmiyyah wal ifta’ wad da’wah wal irsyad, menyatakan: “Jama’ah Tabligh sangat berlebihan dalam hal-hal negatif dan generalisasi terhadap suatu masalah. Jama’ah tabligh tidak jelas mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah sampai dengan perincian prinsip-prinsip syariat Islam dan cabang-cabang hukumnya…” (dinukil oleh Ust. Falih Nafi’ dalam kitabnya Ad-Diinun-Nashiihah hal 17-1

Nasihat bagi Jama'ah Tabligh

Kami ingin menasihatkan jama’ah tabligh dan orang-orang yang bersimpati pada dakwah mereka, termasuk orang-orang yang mengabaikan ukhuwwah dan tidak menegakkan asas saling menasihati dengan membiarkan kebatilan dan kesalahan seperti ini dipendam dengan tujuan menjaga ukhuwwah dan supaya ummat tidak terpecah belah, agar:

i). Bertaqwa kepada Allah, takut akan siksa-Nya dan azab-Nya. Menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya dan meninggalkan segala hal yang mengakibatkan murka-Nya.

ii). Bertaubat kepada Allah akan kesalahan-kesalahan kita, berjanji tidak akan mengulanginya, dan meninggalkan segala pemahaman-pemahaman sesat dan salah yang selama ini kita pegang.

iii). Menuntut ilmu agama yang syar’i selaras dengan pemahaman salaf ash-sholih, mengamalkannya, mendakwahkannya dan sabar dalam memeliharanya.

iv). Sentiasa menegakkan asas nasihat-menasihati dan tolong menolong dalam kebenaran dan ketaqwaan.


Nota blogger: Artikel ini sekadar santai minda buat kita menginsafi sisi-sisi yang mungkin tidak selari dengan ajaran agama yang haqiqi, tidak sampai nasakhnya ke Nabi saw dsb. Apa pun saya minta maaf di atas sebarang salah faham yang mungkin timbul daripada penyiaran artikel ini.
Maaf.

.

Elias Hj Idris
Majlis Keselamatan PBB telah mengambil tindakan terhadap tindakan kekerasan regim Muammar Gaddafi dalam menekan bantahan penunjuk perasaan di negara berkenaan.
Duta Amerika syarikat ke Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, Susan Rice berkata, "Apabila kekejaman dilakukan terhadap mereka yang tidak bersalah, masyarakat antarabangsa hendaklah bertindak dengan satu suara - dan malam ini ia terbukti."
 
Harta milik Gaddafi, anaknya Saif al-Islam dan empat orang lagi anggota keluarga turut dibekukan.

Majlis Keselamatan secara sebulat suara telah memutuskan sekatan penghantaran senjata dan siasatan dibuat terhadap pertumpahan darah yang berlaku dengan merujuk pemerintah Libya itu ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa.

Mereka yang dikenakan tindakan larangan perjalanan adalah ketua pejabat perhubungan Dr Abdulqader Mohammed al-Baghdadi, ketua pengawal peribadi Gaddafi, Abdulqader Yusef Dibri, ketua agensi inteligens luar, Abu Zayd Umar Dorda, menteri pertahanan - Major General Abu Bakr Yunis Jabir, setiausaha kemudahan awam - Matuq Mohammed Matuq, Sayyid Mohammed Qadhaf Al-dam (hit squad chief), anak perempuan Gaddafi - Aisha, anak-anaknya - Hannibal Muammar, Khamis Muammar, Mohammed Muammar, Mutassim, Saadi, Saif al-Arab dan Saif al-Islam. Ia termasuk juga pengarah inteligens tentera - Col Abdullah al-Senussi - dan Gaddafi sendiri.
Mesyuarat Majlis Keselamatan PBB, 24 Februari '11

Sementara itu bekas menteri kehakiman Libya, Mustafa Mohamed Abdel-Jalil telah membentuk sebuah kerajaan peralihan di timur Bandaraya Benghazi pada hari Sabtu.

Beratus-ratus penunjuk perasaan anti-kerajaan yang disokong oleh tentera yang berpaling tadah yang mengawal bandar berhampiran dengan Tripoli bersedia pada hari Ahad bagi menghadapi tentera yang masih setia kepada Gaddafi yang mengepung bandar Zawiya.

Menurut laporan berita dari mereka yang tiba ke Zawiya, 30 batu di barat Tripoli mengesahkan bahawa pemberontak anti-kerajaan sedang menguasai bahagian tengah bandar yang punya 200,000 penduduk itu. Mereka turut memiliki kereta kebal dan pelancar roket anti-kapal terbang yang diletakkan di atas trak pikup. Sementara itu di luarnya, mereka dikepung oleh tentera yang pro-Gaddafi, juga turut mempunyai kereta kebal dan roket anti-kereta kebal.

Elias Hj Idris
Tunisia telah menghantar mesejnya kepada dunia Arab - bahawa pemimpin mereka sudah tidak kebal lagi


Kereta kebal Libya yang ditinggalkan

Di bandar-bandar seluruh negara Arab mula mendapat kekuatan selepas kebangkitan di Tunisia. Kebangkitan itu telah berjaya menjatuhkan presiden Zine El Abidine Ben Ali di samping telah melenyapkan ketakutan, tertegak kembali kekuatan yang telah mengembalikan harapan dan kemampuan menuntut keadilan sosial dan menamatkan kekejaman.

Ia merupakan satu amaran kepada semua pemimpin, sama ada mereka disokong oleh kuasa luar atau dari daerah berdekatan, mereka sudah tidak kebal untuk menghalang kemarahan rakyat. Adalah benar, pemergian Ben Ali dari negara itu merupakan permulaan kepada satu perjalanan yang sukar terhadap kebebasan. Pencapaian rakyat Tunisia itu masih terikat dan dirampas oleh elit pemerintah, yang masih bergantung kepada kuasa yang ada.

Walau apa pun intifada rakyat Tunisia itu telah meletakkan dunia Arab di persimpangan. Jika ia berjaya membawa perubahan sebenar bererti ia bakal membuka pintu yang luas kepada kebebasan dunia Arab seluruhnya. Jika aralnya tidak sampai kita bakal menyaksikan penindasan lama oleh pemerintah yang cuba bertahan dengan cengkaman kekuasaaan yang masih di tangan.

Walau apapun, sistem yang menyatukan agihan kekayaan yang tidak adil dengan penafian kebebasan telah runtuh sebenarnya.

Satu contoh kekejaman
2 jet MIG-29 Libya yang lari ke Malta
 
Rakyat Tunisia mungkin satu contoh yang melampau, tetapi semua regim Arab cuma ada sedikit perbezaan dalam model yang sama; yang secara taat membuta hanya menurut arahan Barat dalam kesederhanaan ekonomi sementara bergelut dengan hak asasi dan kebebasan awam.

Sejak lama Barat memang tertarik dengan sistem Tunisia, mengkagumi sekularisme dan polisi ekonomi liberal mereka dalam pencarian pasaran terbuka dunia dan memaksimumkan keuntungan dengan menidakkan hak asasi dan mengawal media - dua bidang yang Ben Ali berjaya sepenuhnya.

Namun rakyat Tunisia di bawah Ben Ali, bukan contoh sekularisme, tetapi model kekejaman yang memalukan. Ia meletakkan sekularisme menjadi satu ideologi yang menggerunkan - bukan setakat dalam menghadapi Islam, tetapi dalam usaha melenyapkan semangat penentangan - Islam, sekular, liberal malah sosialis sekalipun.

Sebagai mengambil contoh negara-negara yang berjaya dalam model ekonomi seperti Chile di bawah diktator Augustino Pinochet, Barat khasnya Amerika dan Perancis mendokong regim Ben Ali dalam mengekalkan kestabilan di atas demokrasi.

Namun walaupun kerajaan sedemikian memegang kuasa terlalu lama, dengan sokongan Barat alat keselamatan yang menekan rakyat dengan kekebalan; ia sekadar menunggu masa sebelum menempuh saat akhir yang memalukan. Barat, khasnya Amerika sentiasa membendung rakan sekutu - satu contoh bagaimana Amerika mengenepikan Shah Mohammad Reza Pahlavi, bekas Shah Iran apabila kemarahan ramai menggugat kestabilan negara.

Feri yang mengangkut keluar rakyat Amerika berlabuh di Malta

Dunia Arab yang sedia mendengar!

Rakyat Tunisia telah menunjukkan jalannya, jadi orang Arab lain pun sedia mendengarkan. Protes di Tunisia telah mendorong demonstrasi aman di Jordan, di mana rakyat membantah akan keadaan inflasi dan usaha kerajaan menafikan hak politik dan kebebasan akhbar sehingga menuntut Samir al-Rifai, Perdana Menterinya disingkirkan.

Kerajaan nampak prihatin dengan pembangunan yang lembab, mencari jalan menyabarkan kebangkitan, sedangkan kenaikan harga barang makanan melonjak, dan rakyat Jordan dijangka akan meneruskan demonstrasi mereka dalam minggu-minggu mendatang.

Kerajaan patut belajar daripada keadaan di Tunisia di mana pasukan keselamatan bukan lagi cara untuk menyelesaikan masalah dan menjamin kerelaan penduduknya.

Di Mesir, penetangan Gerakan Perubahan nampak terkesan daripada apa yang berlaku di Tunisia. Dan di ibu kota negara-negara Arab - dari Sana'a ke Kaherah rakyat menghantar mesej kepada kerajaan masing-masing, di samping menyatakan sokongan terhadap rakyat Tunisia dengan mengadakan tunjuk perasaan di hadapan kedutaan Tunisia.

Arab di segenap peringkat, bukan setakat menyatakan sokongan tetapi menggerakkan keadaan yang sama di negara mereka. Malah di rangkaian facebook mereka menukar gambar profil dengan imej bendera Tunisia, meletakkan diri mereka dalam warna revolusi.

Libya ikut terkesan, membawa kebangkitan

Ketakutan dan Sorak-sorai

Kegagalan sebuah pasukan keselamatan dunia Arab paling menekan kuasa rakyat telah membangkitkan sorak-sorai. Para blogger telah membandingkan keadaan tersebut seperti tumbangnya tembok Berlin dengan mendakwa bahawa orang Arab akan punya suara dalam menentukan masa depan mereka.

Mohamed Bouazizi, seorang pemuda Tunisia yang membakar dirinya kerana memprotes pengangguran dan kemiskinan, telah menjadi simbol pengorbanan bagi menuntut kebebasan. Para aktivis di seluruh rantau berkenaan telah menyeru Arab yang sejiwa dengan kebangkitan Tunisia itu mengambilnya sebagai model dalam menentukan kuasa rakyat dalam aspirasi kepada keadilan sosial, melenyapkan rasuah dan meningkatkan demokrasi.

Namun kebangkitan yang dirayakan itu masih terikat dengan ketidak-tentuan yang masih menyelubung. Mereka berhati-hati di mana keadaan di Tunis masih belum jelas dan ketakutan terhadap rampasan kuasa, di mana kuat kuasa keselamatan dikenakan, tetapi menekan aspirasi ramai.

Sama ada kebangkitan rakyat Tunisia itu akan berjaya membawa kepada perubahan drastik atau sebahagiannya terbantut masih belum dapat dilihat dengan jelas. Namun ia telah berjaya menarik dunia Arab untuk bangkit menentang regim yang membawa dogma Barat yang hanya memperbodohkan rakyat dan menyelamatkan kuasa untuk lebih lama.

Sejarah telah menunjukkan bahawa pasukan keselamatan boleh menutup mulut rakyat, tetapi mereka tidak mampu memadamkan api yang membara di dalam sekam.
Elias Hj Idris
Turmoil in the Arab Countries

The world’s attention has been focused on a handful of countries - Tunisia, Egypt, Bahrain and Libya - since the first popular protests broke out in Tunisia in December. But nearly a dozen countries in the region have seen political unrest, and the protest movement shows no signs of stopping.

Below is a summary of the demonstrations so far, and links to our coverage. You can also click a country on the map above for more information.


Tunisia


Protesters in Tunisia ousted Zine El Abidine Ben Ali, their president for more than 23 years, after nearly a month of protests.

The protests started when a street vendor, Mohamed Bouazizi, set himself on fire after his cart was confiscated by police. His anger - over unemployment, poverty and corruption - resonated in Tunisia, and led to weeks of street protests against Ben Ali’s autocratic government. Security forces cracked down brutally on many of the protests, with more than 200 people killed. But the rallies continued, and Ben Ali eventually fled the country for exile in Saudi Arabia.

His departure on January 14 has not stopped the protest movement, though: Many Tunisians continue to demand the ouster of Mohamed Ghannouchi, the prime minister, and fellow members of the Constitutional Democratic Rally (Ben Ali’s party) who remain in power.


Egypt

After Ben Ali, Egyptian president Hosni Mubarak was the second Arab autocrat to resign, his nearly 30-year rule brought to an end by 18 days of protests.
The revolt began on January 25, when tens of thousands of protesters marched against Mubarak’s government. A “day of rage” on January 28 drew even larger crowds in downtown Cairo, where they were attacked brutally by Egyptian security forces. They stood their ground, though, and the police eventually withdrew, ceding control of Tahrir Square to the protesters.

That led to a two-week standoff between the protesters and the government, with the former occupying Tahrir Square and fending off a sustained assault from government-sponsored thugs. Mubarak was at first defiant, pledging reforms - he sacked his cabinet and appointed a vice president, longtime intelligence chief Omar Suleiman - but vowing to remain in office. In a televised address on February 10, he promised to finish his term.

Behind the scenes, though, Mubarak had clearly lost the support of the military, and Suleiman announced his departure in a brief statement less than 24 hours later.

Egyptians have continued to stage rallies, though, with hundreds of thousands demanding that the new military government pursue real democratic reforms.


Libya

All by the youngsters

Longtime autocrat Muammar Gaddafi has reportedly lost control of eastern Libya, and his army, supported by foreign mercenaries, is waging a savage war against civilians.

Small protests in January led to larger rallies in mid-February, mostly in the east - in Benghazi, Libya’s second city, and other towns like Al-Bayda. The protests continued to grow over the next few days, with thousands of people in the streets on February 17 and 18 - and dozens dead, many killed by snipers.

Less than a week later, Benghazi was reportedly in the hands of the protesters, and demonstrations had spread to the capital Tripoli. Eyewitnesses reported Libyan military jets bombing civilians, and gangs of mercenaries roaming the streets, firing indiscriminately.

Gaddafi’s 42-year rule, the longest in the Arab world, has been sustained by widespread political repression and human rights abuses. Protesters are also angry about his economic mismanagement: Libya has vast oil wealth - more than half of its GDP comes from oil - but that money has not filtered down. Unemployment is high, particularly among the country’s youth, which accounts for more than one-third of the population.


Algeria


The Algerian government has so far kept a lid on protests, most of which have been centered in the capital, Algiers.

Demonstrators staged several scattered rallies in January, mostly over unemployment and inflation. They planned a major rally in the capital on February 12, when a crowd - estimates of its size vary between 2,000 and 10,000 - faced off with nearly 30,000 riot police who sealed off the city. Dozens of people were arrested, but the rally remained peaceful; demonstrators chanetd slogans like “Bouteflika out,” referring to president Abdelaziz Bouteflika, Algeria’s ruler for the last 12 years.

A second rally, on February 19, attracted a smaller crowd - in the hundreds - which was again outnumbered by riot police. The government also suspended train service and set up roadblocks outside the capital. Several people were arrested.

Bouteflika has tried to head off further protests by promising to lift the country’s decades-old emergency law.


Bahrain

Anti-government protests have continued for a week, and show no sign of stopping. The demonstrations began on February 14, when thousands converged on Pearl Roundabout to protest against the government; they were later dispersed by security forces who used deadly force.

In the following days, funeral marches and other rallies also came under fire by police; they have since been withdrawn, and the army has allowed peaceful rallies to continue in the roundabout.

Protesters started out calling for economic and political reform, but many demonstrators are now calling for the ouster of King Hamad bin Isa Al Khalifa.

The protest movement largely draws from Bahrain’s Shia population, a majority group that often complains of oppression from the country’s Sunni rulers. They argue that the king’s economic policies favor the Sunni minority. Khalifa tried to defuse tensions by giving each Bahraini family a gift of 1,000 dinars (US $2,650), but the move won him little support.


Morocco


The first significant protests in Morocco broke out on February 20, when tens of thousands of people (37,000, according to the country’s interior minister) took to the streets. They were organised by a loose coalition of human rights groups, journalists and labor unions.

Demonstrators demanded not the ouster of King Mohammed VI, but instead a series of more modest reforms. They want the king to give up some of his powers - right now, he can dismiss parliament and impose a state of emergency - and to dismiss his current cabinet. “The king should reign, not rule,” read one banner held by protesters.

The rallies were peaceful, though acts of vandalism did happen afterwards: Dozens of banks were burned down, along with more than 50 other buildings. (The culprits are unknown.)

Mohammed has promised “irreversible” political reforms, though he has yet to offer any specifics.


Jordan

Protests in Jordan started in mid-January, when thousands of demonstrators staged rallies in Amman and six other cities. Their grievances were mostly economic: Food prices continue to rise, as does the country’s double-digit inflation rate.

Jordan’s King Abdullah tried to defuse the protests earlier this month by sacking his entire cabinet. The new prime minister, Marouf Bakhit, promised “real economic and political reforms.”
But the firing - Abdullah’s perennial response to domestic unrest - did little to dampen the protests. Thousands of people took to the streets once again on February 18 to demand constitutional reforms and lower food prices. At least eight people were injured during that rally.


Yemen


Rallies in Yemen have continued for nearly two weeks, with the bulk of the protesters concentrated in Sana’a, the capital; the southern city of Aden; and Taiz, in the east. Their grievances are numerous: As much as one-third of the country is unemployed, and the public blames government corruption for squandering billions in oil wealth.

Yemeni president Ali Abdullah Saleh conceded little during a news conference in the Yemeni capital on Monday. He promised reforms, but warned against what he called “coups and seizing power through anarchy and killing.” He also offered a dialogue with opposition parties, an offer that was quickly rejected.

He has also likened the protests to a “virus” sweeping the country. His security forces have responded to the rallies with deadly force, particularly in Aden, where at least ten people have been killed.


Iraq

Thousands of people have rallied in the northern province of Sulaymaniyah during four days of protests over corruption and the economy. At least five people have been killed, and dozens more injured, by Kurdish security forces who opened fire on the crowds.

Several other small protests have popped up across the country in recent days: Nearly 1,000 people in Basra demanded electricity and other services; 300 people in Fallujah demanded that the governor be sacked; dozens in Nassiriyah complained about unemployment.

Iraqi protesters, unlike their counterparts in many other countries, are not (yet) calling for the government’s ouster. Instead, they’re demanding better basic services: electricity, food, and an effort to stamp out corruption.

In response to the unrest, the Iraqi parliament adjourned for a week, its members instructed to travel home and meet with constituents - an odd response, perhaps, given that the government’s inaction is a leading cause of popular anger.


Iran

Opposition movements in Iran have tried to stage several protests in recent days, and the movement’s two unofficial leaders - Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi - remain under house arrest.

The first round of protests, on February 14, drew people to the streets for the first time in months. At least two people were killed, and several others wounded, according to Iranian officials.

Tens of thousands of people then tried to rally on Sunday, but were met by riot police wielding steel batons and clubs. Three more people were killed. More protests may be planned for the coming days, and Iranians have resorted to "silent protests," small marches aimed at avoiding conflict with the security forces.
Elias Hj Idris
By: RICHARD PENDLEBURY
(Last updated at 9:26 AM on 25th February 2011)


They were a pretty sorry bunch, these ‘Gaddafi mercenaries’. Assembled for my inspection in a scruffy, whitewashed room on the top floor of the courthouse building in ‘free’ Benghazi, six West African men shuffled nervously under the stern gaze of Arab youths.

If they tried to speak they were told to shut up. You could smell their fear.

And no wonder. A few days ago the boot was on the other foot. These men are alleged to have been among several thousand foreign thugs and gunmen that Muammar Gaddafi sent against his own people, to kill and destroy and quell the uprising in eastern Libya.

Captured mercenaries - mostly from Chad

'A sorry bunch': Mercenaries paid for by Gaddafi who had been rounded up and become prisoners of the people

Now they are the prisoners of the people, whose revolt against the 41-year-old regime is spreading rapidly westwards and likely to engulf the capital Tripoli in coming days.

I arrived in Libya’s second city yesterday in a driving rainstorm, which failed to dampen the fervour for new-found freedom that had seen half a million people assemble for a ‘victory’ rally the night before.

Benghazi is a large, sprawling and down-at-heel sea port. And it was clear from the evidence of my own eyes and the testimonies of many witnesses, that terrible events recently took place here.

In the past week anti-aircraft cannon and shoulder-launched rockets were deployed at close range against civilians armed with stones. Mobs of Gaddafi thugs in plastic construction helmets – dubbed ‘yellow hats’ by the protesters – also killed with machetes and clubs.

Reliable medical sources told me that more than 1,000 people have died so far in Benghazi as a result of Gaddafi-orchestrated violence. Some were killed when funeral processions for earlier casualties were attacked by snipers.
Scenting victory: Young rebels on an armoured vehicle
** We proud of you, brothers - Elias **

Thousands more have been wounded, with a score dying of their injuries on Wednesday alone. The city’s 1,200-bed main hospital has been overwhelmed.

The courthouse building on the corniche next to the docks has been a focus of the popular uprising since it began in the middle of the month. Occupied by the protesters early on, 20ft lengths of building timber are still wedged along the main doors as a barricade against Gaddafi loyalists.

From here an interim council of local professionals and intellectuals is trying to get Benghazi back on its feet.

And it is here that some of the alleged Gaddafi foot soldiers are being held.

After some negotiation I was allowed to see a handful. Those in charge were worried that if the thousands of people still chanting victory slogans on the seafront were to know of their presence so close there would be a lynch mob.

Scores of mercenaries have been captured in the fighting. I was told they come from a number of African countries with which Gaddafi has ties, usually through sponsoring conflict.

Many are said to be from war-stricken Chad, Niger and Sudan. At least one former member of the Tunisian special forces is supposed to be among those held in Benghazi, though I did not meet him.

Prison: Residents of Benghazi tour an underground jail
excavated by opposition supporters at one of Gaddafi's palace compounds

The Africans I saw ranged from a 20-year-old to one in his late 40s with a grizzled beard. Most were wearing casual clothes. When they realised I spoke English they burst out in protest.

‘We did not do anything,’ one told me, before he was silenced. ‘We are all construction workers from Ghana. We harmed no one.’

Another of the accused, a man in green overalls, pointed at the paint on his sleeves and said: ‘This is my job. I do not know how to shoot a gun.’

Abdul Nasser, a 47-year-old, protested: ‘They are lying about us. We were taken from our house at night when we were sleeping.’ Still complaining, they were led away. It was hard to judge their guilt.

Then I was shown a prisoner who was prepared to admit some part in the bloodshed.

Intrigue: A youth looks through a grill into the underground prison

A tough-looking young man in a black corduroy jacket, he would not give me his name, but admitted to being a 27-year-old member of Gaddafi’s presidential militia and having wounded one protester on the evening of February 19.

‘The African mercenaries put guns to our heads and forced us to open fire on the people,’ he claimed. ‘If someone refused then the mercenaries poured petrol over their head and set them alight. I saw this with my own eyes. I had to do what they said.’

The man said he was guarding the gates of the militia base in central Al Berka Square against stone throwing protesters when he shot one man in the leg at a distance of 50 metres.

‘He had stones in his hand,’ he said. ‘When he fell down he pulled himself up and gave the victory sign.’

More...Has Gaddafi been shot? Rumour sweeps oil markets as Libyan regime prepares for its last bloody stand

Libya in crisis: The key battle grounds, the areas under opposition control and the oil fields that supply 50% of Europe's supplies

'All at sea': Why did U.S. use a catamaran that can't sail in rough seas to evacuate Americans?

Please help us, my good friend Tony Blair: Gaddafi's son asks for former PM's help to 'crush enemies'

How many people had he seen killed that night? About 40 members of the militia, executed by the mercenaries, he claimed. And what about the people they were shooting at? ‘More than a hundred,’ he admitted.

He claimed he had deliberately aimed only to wound and had fired over the crowds’ heads when the mercenaries were not present. He had not been able to sleep for the guilt at what he had done.

This was his story. I did not quite believe him.

What did he expect to happen to him now? ‘It is in God’s hands,’ he replied.

The overthrow of dictators in neighbouring Tunisia and Egypt was the catalyst. But like many uprisings, the one in Benghazi was sparked by one small event.

In 1996, Gaddafi had some 1,200 prisoners killed at the Abu Saleem jail near Tripoli. In recent years families of those killed have held small, peaceful demonstrations for justice in and around central Benghazi.

Treatment: A man is treated for his injuries sustained during a demonstration
against Gaddafi in Benghazi. Some 2,000 more has been killed.

On February 14, spurred by events elsewhere, they held their vigil outside the militia base in Al Berka Square. The following day, the authorities reacted by arresting Fathi Terbl, a lawyer representing three of the families, whose own brother was also killed in the jail massacre.

This enflamed popular feeling. Hundreds of people now gathered in the square. The security forces responded by opening fire, killing as many as 20.

The fuse had been lit. Benghazi rose as one on February 17. Gaddafi’s response was to flood the centre of the city with his ‘yellow hats’. Then came the African mercenaries, uniformed and armed with automatic weapons.

‘They began shooting anyone on the street,’ said Ali, a university academic from the English Midlands, who moved to Libya three months ago.

‘I saw them with my own eyes.’

British passport holder Mahmoud Elgin told me that he was savagely beaten by Gaddafi thugs who chanted as they swung: ‘Who is your master? Gaddafi is your master!’ In Al Berka Square, Gaddafi’s forces used a 14.5mm anti-aircraft gun against the crowds, said oil worker Mamdouh El Ferjani, who was present. ‘I saw one man whose face was blown off,’ he recalled. ‘Another was cut in two. Rockets designed to destroy tanks were fired at people in cars.

‘Even if they were unarmed or running away they were shot down. Our people had to fight back.

‘And it was the young people, the teenagers even, who fought hardest. Their example gave me the strength to stay and not be a coward.’ Saadi Gaddafi, the ruler’s thuggish third son, arrived in Benghazi on February 17 to try to pacify the protesters with promises of talks and reform.

I met a judge, Marwan Ahmed, who led the opposition side in the two-hour talks. ‘He acted like he was a polite gentleman, he was so desperate,’ said the judge. But Gaddafi junior refused to let the people demonstrate free from military interference. An hour after the talks ended the security forces arrested dozens more and the fighting continued until this week.

Yesterday Al Berka Square looked like a battlefield. The military buildings were burned out – as were all the police stations and regime offices across Benghazi. Thousands of small and heavy-calibre bullet holes pock marked the walls. Some had obviously been hit by either tank shells or rockets. It was a killing ground.

But the people won.
People power: Residents and former soldiers celebrate
inside a military compound in Benghazi

On Nasser Street, Benghazi’s main thoroughfare, the stanchions where Gaddafi’s image was displayed every 50 yards are now covered with posters which read: ‘Keep Benghazi Tidy’. Mustafa Gheriani, a member of the interim council, told me: ‘The western world has dealt closely with this man in recent years and he has tried to pretend he is just another dictator.

‘But he has done things here that no other tyrant, even Saddam Hussein, would dare. Also in an oil-rich country where the income per capita should be $10,000, the average person lives on two dollars a day.’

He added: ‘This is the young people’s revolution. We did not think those hair-gelled kids could be so brave.’

The interim committee is not happy about the number of looted guns still at large. But it is proud that streets are being cleaned, the banks are open and bread is being baked. And that the red, green and black flag embossed with crescent moon and star, symbol of the pre-Gaddafi monarchy, is flying on every corner.

To get to Benghazi we drove hundreds of miles across desert, hills and lush pastures of what was, until a few days ago, Gaddafi’s Libya.

We foreign journalists have been called ‘outlaws’ by Gaddafi’s loyalist Foreign Minister. We are supposed to be in the pay of Osama bin Laden.

That is not an unusual tactic for a failing regime; blame domestic discontent on outside interference, make outrageous allegations.

But if we are outlaws it is only because Gaddafi considers Libya to be his own, rather than belonging to the people who have greeted us as honoured guests rather than thieves in the night.

There is an undisputed public enemy number one in Libya. Surely justice is about to catch up with Colonel Gaddafi at last.
Elias Hj Idris
Sheikh Yousef al-Qaradawi

Sheikh Yousef al-Qaradhawi telah mengeluarkan fatwa; "Tindakan Gaddafi (pemerintah Libya) yang mengarahkan tentera untuk menembak sama ada dengan peluru, jet pejuang dan bom ke atas rakyat adalah tindakan yang melayakkannya dihukum mati."

DohaInfopalestina: Syeikh Yousef al-Qaradhawi, ketua Persatuan Ulama' Antarabangsa menfatwakan boleh menumpahkan darah Pengawal Revolusi Libya, Kolonel Muammar Gaddafi atas pembunuhan yang dilakukan terhadap rakyatnya dengan mengebom mereka dengan menggunakan pesawat dan tentera upahan asing (dari Chad dan Niger) untuk membunuh mereka.

Qaradhawi mengatakan hal ini dalam pernyataan yang dia sampaikan di televisyen Al-Jazeera, Qatar. Dia mengatakan, "Saya sekarang mengeluarkan fatwa untuk membunuh Gaddafi. Siapapun, seorang perwira atau tentera atau orang biasa yang bisa menembaknya, biarkan dia lakukan, untuk meringankan rakyat Libya dan umat ini dari kejahatan orang gila dan kezalimannya itu" Dia menambahkan, "Sesiapapun perwira atau tentera tidak diperbolehkan mematuhi orang ini dalam melakukan dosa, ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat."

Qaradhawi menyatakan bahwa Gaddafi tidak lagi berakal. Pembunuhan rakyat dengan cara seperti ini merupakan kejahatan terbesar di sisi Allah. Dia meminta perwira di sekeliling Gaddafi agar merenungkan ayat al Qur’an, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya dan murka Allah atas dia, dan Allah menyiapkan baginya azab yang besar.” Demikian juga hadits Nabi saw: “Hancurnya dunia ini di sisi Allah lebih ringan daripada pembunuhan seorang muslim."

Manusia gila... ulama Libya habis dibunuh
dan ada yg digantungnya pada tiang lampu untuk tatapan umum!


Mengenai pidato Saiful Islam Gaddafi, putera pemimpin Libya Muammar Gaddafi, Qaradhawi menyebut Saiful Islam sebagai "pedang jahiliyah”. Dia ingin dengan pidatonya itu untuk menumpahkan darah orang-orang Libya, antara satu sama lain."

Qaradhawi berpidato kepada tentera Libya dengan mengatakan, "Anda tidak kurang patriotik dari tentera Tunisia, yang menolak perintah presiden yang kini melarikan diri, Zine El Abidine Ben Ali, yang menembak penunjuk perasaan di sana. Dan Anda juga tidak kurang patriotik dari tentera Mesir yang telah melindungi revolusi di sana dan tidak mematuhi perintah presiden Mesir yang terguling Husni Mubarak, yang bertindak represif terhadap para penunjuk perasaan pada hari kemarahan dan kebangkitan sekelian jemaah.”

Dia meminta tentera Libya agar "tidak bertindak celaka terhadap kaum mereka dan tidak mengorbankan rakyatnya untuk orang gila; dan agar tidak mematuhi perintah orang yang memerintahnya untuk membentak rakyatnya."

Qaradhawi juga meminta kedua-dua pemerintah Tunisia dan Mesir, Liga Arab, Pertubuhan Persidangan Islam, Kesatuan Afrika dan PBB untuk tidak tinggal diam melihat apa yang terjadi di Libya. Qaradhawi menyeru rakyat Libya "...untuk mengalahkan Gaddafi dan orang-orangnya.”
Elias Hj Idris
Libyan forces loyal to Muammar Gaddafi are waging a bloody operation to keep him in power, with residents reporting gunfire in parts of the capital Tripoli and other cities, while other citizens, including the country's former ambassador to India, are saying that warplanes were used to "bomb" protesters.

Nearly 300 (1,000!) people are reported to have been killed in continuing violence in the capital and across the North African country as demonstrations enter their second week.

'Bloody operation'

Navi Pillay, the UN high commissioner for human rights, has warned that the widespread attacks against civilians "amount to crimes against humanity", and called for an international investigation in possible human rights violations.

Witnesses in Tripoli told Al Jazeera that fighter jets had bombed portions of the city in fresh attacks on Monday night. The bombing focused on ammunition depots and control centres around the capital.

Helicopter gunships were also used, they said, to fire on the streets in order to scare demonstrators away.

Several witnesses said that "mercenaries" were firing on civilians in the city, while pro-Gaddafi forces warned people not to leave their homes via loudspeakers mounted on cars.

Residents of the Tajura neighbourhood, east of Tripoli, said that dead bodies are still lying on the streets from earlier violence. At least 61 people were killed in the capital on Monday, witnesses told Al Jazeeera.

'Indiscriminate bombing'

He fought his own peoples

Protests in the oil-rich African country, which Gaddafi has ruled for 41 years, began on February 14, but picked up momentum after a brutal government crackdown following a "Day of Rage" on February 17. Demonstrators say they have now taken control of several important towns, including the city of Benghazi, which saw days of bloody clashes between protesters and government forces.

There has been a heavy government crackdown on protests, however, and demonstrators at a huge anti-government march in the capital on Monday afternoon said they came under attack from fighter jets and security forces using live ammunition.

"8:20 am There have been multiple reports out of Libya that security forces there are using "high caliber" or "anti-aircraft" weapons against civilian protesters. We've seen video of Libyans holding spent rounds, both large and small, comparing the two for cameras. To get a sense of what high caliber really means, look at this photo:

Who's the 'culprit'?

The round second from right is standard 5.56mm - of the type used by NATO forces, as the photo illustrates. The round on the far left is .50 caliber and has reportedly been used against protesters. Sources in Tripoli who have spoken with doctors in the capital also said some believe explosive rounds are being used.

One blogger noted: "I had a discussion with my brother, who’s currently training in the police academy, about weapons that law enforcement/the military uses. Do you want to know what police departments who even have these bullets use them for? Immobilizing vehicles and shooting through walls ... These bullets are designed to shred things much tougher than the human body."

Useless man in the world!

"What we are witnessing today is unimaginable. Warplanes and helicopters are indiscriminately bombing one area after another. There are many, many dead," Adel Mohamed Saleh said in a live broadcast.

"Anyone who moves, even if they are in their car, they will hit you."

Ali al-Essawi, who resigned as Libyan ambassador to India, also told Al Jazeera on Tuesday that fighter jets had been used by the government to bomb civilians.

He said live fire was being used against protesters, and that foreigners had been hired to fight on behalf of the government. The former ambassador called the violence "a massacre", and called on the UN to block Libyan airspace in order to "protect the people".

'Genocide'

The country's state broadcaster quoted Saif al-Islam Gaddafi, the son of the Libyan leader, and widely seen as his political heir, as saying that armed forces had "bombarded arms depots situated far from populated areas". He denied that air strikes had taken place in Tripoli and Benghazi.

The government says that it is battling "dens of terrorists".

Earlier, Ibrahim Dabbashi, Libya's deputy ambassador to the United Nations, said Gaddafi had started a "genocide against the Libyan people".

During Monday's protests, gunfire was heard across the capital, with protesters seen attacking police stations and government buildings, including the offices of the state broadcaster.

Witnesses told the AFP news agency that there had been a "massacre" in Tajura district, with gunmen seen firing "indiscriminately".
He's sucks!

In Fashlum district, helicopters were seen landing with what witnesses described as "mercenaries" disembarking and attacking those on the street.

Mohammed Abdul-Malek, a London-based opposition activist who has been in touch with residents, said that snipers have taken positions on roofs in an apparent bid to stop people joining the protests.

Several witnesses who spoke to the Associated Press news agency said that pro-Gaddafi gunmen were firing from moving cars at both people and buildings.

Mercenaries... came as far as Niger just to kill his own people!
They're paid up to 18,000 pounds sterling!

State television on Tuesday dismissed allegations that security forces were killing protesters as "lies and rumours".

Benghazi situation dire

Benghazi, Libya's second city, which had been the focal point of violence in recent days, has now been taken over by anti-government protesters, after military units deserted their posts and joined the demonstrators.

Doctors there, however, say that they are running short of medical supplies.

Dr Ahmed, at the city's main hospital, told Al Jazeera that they were running short of medical supplies, medication and blood.

He said that the violence in Benghazi had left "bodies that are divided in three, four parts. Only legs, and only hands,".

While no casualties had been reported in the city on Tuesday, he estimated the number of people killed in Benghazi alone over the last five days to be near 300.

He also said that when military forces who had defected from Gaddafi's government entered an army base, they found evidence of soldiers having been executed, reportedly for refusing to fire on civilians.

The runway at the city's airport has been destroyed, according to the Egyptian foreign minister, and planes can therefore not land there.

Possible 'crimes against humanity'

Yes, kick the murderer again... and again... and again!

According to the Paris-based International Federation for Human Rights (IFHR), protesters are also in control of Sirte, Tobruk in the east, as well as Misrata, Khoms, Tarhounah, Zenten, Al-Zawiya and Zouara.

On Sunday, the US-based rights group Human Rights Watch said that at least 233 people were killed in the violence. Added to that are at least 61 people who died on Monday, which brings the toll since violence began on February 17 to at least 294.

Pillay, the UN's human rights chief, called on Tuesday for an international investigation into the violence in the country, saying that it was possible that "crimes against humanity" had been perpetrated by the Libyan government.

In a statement, Pillay called for an immediate halt to human rights violations, and denounced the use of machine guns, snipers and military warplanes against civilians.

Evacuations

Meanwhile, Royal Dutch Shell, a major oil company, said on Tuesday that all of its expatriate employees and their dependents living in Libya have now been relocated.

Emirates airlines and British Airways suspended all flights to Tripoli on Tuesday, citing the violence in the country, even as Italy, France, Turkey, Greece and several other countries were preparing to send aircraft to evacuate their nationals from the country.

Two Turkish ships that were sent to evacuate citizens were not allowed to dock at Tripoli, and one of them then sailed to Benghazi in an attempt to dock there, Anita McNaught, Al Jazeera's correspondent in Istanbul, reported.

Credit ratings agency Standard & Poor's became the second agency in as many days to downgrade Libya on Tuesday, as it cut the country's rating from A- to BBB+.


Twitter user @_Noura posted this to twitpic:
Gaddafiqueen... cilakak!


** 'Gaddafi does not have a post to resign from, Gaddafi is the leader of the revolution,' he said as he pounded his fist on a podium set up in the entrance of a bombed-out building - possibly his Tripoli residence, hit by US airstrikes in the 1980s and left unrepaired.

'This is my country, I will not leave the land of Libya.'

During the defiant speech, 68-year-old Gaddafi described protesters who have carried out days of anti-government demonstrations as 'rats and mercenaries' who want to turn Libya into an Islamic state, blaming the unrest on 'cowards and traitors'.

Note:  Now he shows his true colour! He's against Islam... seems quite familiar with those remark in Malaysia!